GYITOSZ

 

Segítésről
Telefonos Ifjúsági Lelki-segély

A telefonos Ifjúsági lelki-segély szolgálat a hívók számára ingyenesen hívható segélykérõ krízis telefon.

Feladatunk: Rendelkezésre állni – mindenki számára, aki kívánja, hogy azonnal összeköttetésbe léphessen valakivel, aki kész a problémája meghallgatására és befogadására oly módon, hogy a hívó szabadságát tiszteletben tartja.

Meghallgatni, helyet és lehetõséget adni a hívónak arra, (amire a hétköznapi életben sokszor nincs módja) hogy kifejezze magát, beszéljen önmagáról, az õt foglalkoztató problémáról. Közben adódóan odafigyelni, a másik emberre ráhangolódni úgy, hogy képesek legyünk megérezni, felismerni a problémát elõidézõ okokat. A gondoskodó meghallgatás alatt csatlakozni a hívó érzéseihez, megértve azokat, megérteni a ki nem mondott gondolatokat is, különösen az azon érzésekre való felfigyeléssel, amelyek összefüggésben vannak a hívó életének fontos eseményeivel és környezetével. Az elfogadó beszélgetésben történt megnyugvás, felszínre hozza azokat a gondolatokat, aminek az elmondását egyéb esetben nem vállalná a hívó. A ki nem mondott gondolatok a hívóban elzárva maradnak, ami alapja a lelki egyensúly megbomlásának. Ezek feltárását teszi lehetõvé szolgálatunk legnagyobb lehetõsége, az anonimitás, ami módot ad arra, hogy önmagáról nem kell semmit elmondani, ami alapján azonosulna. Ez a lehetõség, azt a feltétel nélküli "nyitást" adja, hogy két ember közt folyó beszélgetésben eljuthassanak, akár az intim, akár a legbelsõbb titkok mélyéig, miközben a kiútkeresés és nem a személyek kilétének feltárása a cél.

A kísérõ beszélgetés során törekszünk, hogy a hozzánk forduló világosabban lásson, választani tudjon a probléma megoldó képletek között, ami a bensõséges együttgondolkodás közben kerültek elõ. Így a hívó önmaga választhat milyen módon szerzi vissza lelki stabilitását, találja meg ismét önállóságát.

A meghallgatásunk mindenkinek megadja a lehetõséget, hogy a maga módján fejezze ki önmagát, és abban az állapotban létesítsen kapcsolatot, amelyben éppen van, ami lehet veszélyhelyzet vagy krízis állapot.

Fontos szempont mindkét fél számára, az egymás iránti kölcsönös tiszteletet, a bizalom, szabadság.

A hívó magánéletébe soha nem avatkozunk be! Ettõl a szabálytól egy esetben térünk el, amikor súlyos krízisben levõ fordul hozzánk és már nem képes maga cselekedni!

Szolgálatainkat képzett önkéntesek mûködtetik, akiket a Társadalmunkban, mint nemes lelkû, másokért tenni képes embereket tisztelhetünk!!!


Munkánk lényege, segít a serdülõk pszichés problémáinak feltárásában (nemiség, közelítés-párkapcsolat, kortárscsoportok hatása, tanulás-iskola, leválás a szülõkrõl, személyiségzavar, magány, kábítószer, stb.), és hozzájárul azok megoldásához. Segíti a prevenciót, mûködési területen csökken a krízishelyzetbe jutók száma.

Szolgálataink együttmûködési kapcsolatot alakítottak ki mindazon egészségügyi szervezettel, amelyek mint háttérintézmény, segítséget nyújthatnak a telefonos kapcsolatban kiszûrt, terápiás, ambuláns segítséget igénylõ fiatalok problémáinak megoldásában.

A telefonos segítõ munka során három fontos alapelvnek kell érvényesülni:


-anonimitás

Vonatkozik a hívóra és az ügyelõre is. A hívó nem köteles a személyazonosságát felfedni. Az ügyelõ nem mondhat semmi olyat, amivel felfedné önmagát. A személyek beazonosítása a beszélgetések szempontjából nem is indokolt, hiszen a telefonáló nem véletlenül választja ezt a formáját annak, hogy a gondjairól vagy az õt foglalkoztató dolgokról beszéljen. Szüksége van valamilyen "énvédelemre", és a telefon ezt biztosítja számára.


-titoktartás

Az ügyeletes nem beszélhet a hívásokról a stáb keretein kívül. A hívó - ügyelõ kapcsolatában alapvetõ értékként jelen kell lennie a bizalomnak és a megbízhatóságnak.


-elõítéletmentesség

Az ügyelõ feladata nem az ítéletalkotás vagy a saját értékeinek és normarendszerének a másikra erõltetése.

 
 
 
 
 

Elfelejtette a jelszavát?
A paraszt és a
Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon
át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbált rájönni mit is
tehetne.
Bővebben...
 
Lelkiegyensúly
Regisztráljon a feliratkozás előtt!
Még nem regisztrálta magát? Regisztráljon most!
 
 
 
 
Hasznos Dolgok
Keresés