Kapcsolati élményeink sémáink tükrében

Jeffry E. Young elmélete szerint a korai életkorban kialakult sémáink olyan forgatókönyvek, melyek nagy befolyással bírnak viselkedésünkre, érzéseinkre, kapcsolati élményeinkre, motivációinkra és elvárásainkra, tehát meghatározzák mindazt, hogy hogyan reagálunk a körülöttünk lévő világra. Gyerekkorban ezért nagyon fontos, hogy az alapvető érzelmi szükségleteink (pl. biztonságos kötődés, elfogadás, saját érzéseink szabad kifejezése, spontaneitás és játékosság) biztosítva legyenek, hogy a későbbi társas kapcsolatainkban egészséges önbizalommal legyünk jelen és azt érezzük, hogy szerethető és értékes emberek vagyunk.

 

Hogyan alakulnak ki a negatív sémák?

Mindaddig, amíg szükségleteink megfelelő módon ki vannak elégítve, pozitív kép él bennünk önmagunkról és a külvilágról. Azonban, ha kielégítetlenek maradnak, akkor olyan káros hiedelmek alakulhatnak ki bennünk, amik nem segítik a mindennapos alkalmazkodást. Ezeket nevezi a szakirodalom maladaptív sémáknak, melyek megjelenésük időszakában támogathatják a gyereket a túlélésben azáltal, hogy megvédik az elviselhetetlen érzelmektől, viszont amikor kikerül ebből az elhanyagoló vagy bántalmazó környezetből a személy, akkor már kevésbé lesz hasznos. Például egy érzelmileg bántalmazó családban felcseperedő gyereknek gyakran lehetnek ilyen gondolatai: „Úgy érzem, mások jelenlétében nem engedhetem el magam igazán, mert akkor szándékosan bántani akarnak.”, viszont felnőttként ezek elvesztik létjogosultságukat, és megnehezítik a hétköznapokat. A sémák gyerek- és serdülőkorban aktívan formálódnak a különböző behatások által, és sokszor egész életen át végigkísérhetik az illetőt, aki általában nincs is tudatában, hogy milyen ismétlődő negatív gondolatok uralkodnak felette.

 

 

Pszichés zavarok összefüggése a maladaptív sémákkal

Több kutatatás is rámutat arra, hogy ezek a diszfunkcionális hiedelmek nagymértékben hozzájárulnak a pszichés zavarok kialakulásához. Ezek hátterében eltérő mechanizmusok és sémák lehetnek. Például a szakirodalom által egyik legtöbbet emlegetett elszakítottság és elutasítottság sématartományba olyan személyek sorolhatóak, akik gyerekkorban sokszor fájdalmas szeparációt (szülőtől való elválást), elhanyagolást, rideg bánásmódot éltek át, és így azt tanulták meg, hogy a világ nem megbízható, nem fogadják el őket mások úgy, ahogy vannak. Ez a torzult mentális kép a későbbiekben sokszor válhat valamilyen pszichés zavar talajává, mely akár szorongás-, hangulat- vagy személyiségzavar fellépéséhez is vezethet. Természetesen ez sok tényező összjátékán múlik. Mindenkinek vannak ”jó” és ”rossz” sémái egyaránt, amelyek, ha kiegyensúlyozott arányban vannak jelen, nem feltétlenül okoznak problémát!

 

Párkapcsolati sémáink

Az otthonról hozott minták, ahogyan szüleink hozzánk viszonyulnak, és ahogyan mi erre reagálunk, a jövőben párkapcsoltainkra is rányomhatják a bélyeget. Nem meglepő, hogy akik gyerekkorukban olyan környezetben nőttek fel, ahol gyakori volt az elutasítás, érzelmi elhanyagolás, felnőttként hajlamosak lesznek olyan partnert választani, akik a mintát hordazva ugyanúgy érzelmileg elérhetetlenek vagy, ha még szeretetteljes is párjuk reakciója, akkor is képesek félreértelmezni azt, hogy megrögzött sémájukat fenntarthassák. Tehát hajlunk arra, hogy gyerekkorunkhoz tartozó ismerős érzések kerítsenek minket hatalmunkba párválasztás során is. Legyenek ezek kellemesek vagy kellemetlenek, látható, hogy a vonzalomra is hatással bírnak korai mintáink.

 

Van-e kiút sémáink útvesztőiből?

Életünk során számos kapcsolat formálhatja személyiségünket. Habár a sémák masszív képződmények, azonban egy-egy pozitív életesemény, baráti vagy párkapcsolat sokat gyógyíthat a gyerekkorból hozott esetleges negatív élményeinken. Azonban sokszor komoly önismereti munka, tudatosság, a helyzetet aktiváló sémák felismerése, valódi szükségleteink megfelelő kommunikálása szükséges ahhoz, hogy átalakulhassanak maladaptív torzításaink. Amennyiben elakadtunk, vagy úgy érezzük, hogy ezeket egyedül nem sikerül megoldani, ne féljünk szakemberhez fordulni, aki segítségével el tudunk indulni a fejlődés útján.

Szűcs Dóra viselkedéselemző

 

Forrás:

  • Baldwin, M. W. (1992). Relational schemas and the processing of social information. Psychological Bulletin, 112(3), 461-484.
  • Roelofs, J., Lee, C., Ruijten, T., & Lobbestael, J. (2011) The mediating role of early maladaptive schemas in the relation between quality of attachment relationships and symptoms of depression in adolescents. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 39, (4), 471-480.
  • Unoka, Z. (2011). Sématerápia. Magyar Pszichologiai Szemle, 66(1), 31–45.
  • Young, J. E. , Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema Therapy. A Practitioner's Guide. New York, Guilford Press.
#önismeret
#séma