Mi a művészetterápia?

A művészetterápia történhet egyéni segítés vagy csoportfoglalkozások formájában is. Lényege, hogy a résztvevők valamilyen művészeti alkotást használnak fel a terápiás folyamat során. A cél sokféle lehet: önismeret, személyiségfejlesztés, szocializáció, közösségépítés, kompetenciafejlesztés, edukáció, pszichés problémák kezelése.

 

A művészetterápia fajtái

Aktív művészetterápáról beszélünk, ha a résztvevő maga alkot valamit. Befogadó (receptív) művészetterápia pedig az, amikor valamilyen (más által készített) alkotáson keresztül zajlik a folyamat. 

Az aktív művészetterápiát további két típusra érdemes bontani. Az egyik az alkotásközpontú művészetterápia, amikor maga a kreatív alkotási folyamat bír terápiás hatással, az alkotás elkészítése a lényeg, és utána nem történik szóbeli feldolgozás. Ez esetben gyakran számít, hogy mennyire esztétikus a létrejött mű, hiszen sokszor kiállításra kerülnek az elkészült képek, bemutatják az eígy létrejött koreográfiát/színdarabot, megjelentetik a megírt verset stb. A feldolgozásközpontú művészetterápia esetén nem fontos az elkészült alkotás "szépsége", hanem annak jelentéstartalma a lényeg, a művészeti tevékenység után hosszabb szóbeli feldolgozás történik a felhasznált szimbólumokról, a megjelenő érzésekről.

A legegyszerűbb csoportosítás, ha művészeti ágak szerint vesszük sorra a művészetterápia fajtáit.

- Képzőművészet-terápia - Rajzokon, festményeken, szobrokon, fafaragáson, montázson, kerámiázáson stb. keresztül történik a terápiás folyamat.

Zeneterápia - Befogadóként valamilyen célzott zenemű hallgatása, az általa keltett érzelmek, gondolatok, emlékek, képzettársítások megbeszélése, aktív zeneterápiában pedig hangszerekek megszólaltatása, éneklés, akár egy meglévő alkotás ismétlése vagy improvizáció.

- Irodalomterápia (biblioterápia) - Az irodalmi művet (vers, novella, regényrészlet stb.) célzottan felolvashatja a művészetterapeuta, de a kliens(ek) által valamilyen szempont mentén kiválasztott írás is bemutatásra kerülhet. A feldolgozás része az érzések, gondolatok, szabad asszociációk megbeszélésén túl a kliensek saját élettörténeti párhuzamainak feltárása is fontos az adott művek kapcsán. Aktív biblioterápiánál pedig kreatív írás történik meghatározott téma és/vagy műfaj keretében.

- Mozgásterápia, táncterápia - Mozgással, tánccal fejezik ki az érzéseiket, ez történhet egy koreográfia mentén vagy improvizáció során is. Lehet magán a mozgáson a hangsúly, de előfordulhat feldolgozásközpontú mozgásterápia is, amikor a bemutatott mozgás, tánc kerül a megértés fókuszába.

 

Miért jó a művészetterápia?

Azért, mert megélheted a kreativitásodat, és azért is, mert az alkotásokban megjelennek olyan tudattalan tartalmak, amelyekhez beszélgetéssel nem igazán tudsz hozzáférni. Így a felismeréseken keresztül a megoldáshoz is közelebb juthatsz.

 

Források: 

- MMSZKE - Németh László: Áttekintő tanulmány a szocioterápiáról.

- Pécsi Művészet- és Szocioterápiás Kör

- Belső Lépés - www.belsolepes.hu

#művészetterápia